Hawaiian Dictionary (Ka puke wehewehe a Pukui/Elbert) Kuleana kope © 2003 na ka Hale Paʻi o Ke Kulanui o Hawaiʻi,
[Hawaiian Dictionary(Hwn to Eng)]

ea
1. n. Sovereignty, rule, independence. Lā Hoʻihoʻi Ea, Restoration Day. Hoʻihoʻi i ke ea o Hawaiʻi, restore the sovereignty of Hawaiʻi.
2. n. Life, air, breath, respiration, vapor, gas; fumes, as of tobacco; breeze, spirit (Isa. 42.5). This ea, as well as ea 1, 3, 4, is sometimes pronounced or sung ʻea. Cf. eamāmā, eaolamāmā. Kaha ea, to deprive of rights of livelihood. Wai ea, aerated waters. Hoʻopuka ea, exhaust fumes. Ua mau ke ea o ka ʻāina i ka pono (motto of Hawaiʻi), the life of the land is preserved in righteousness. He palupalu lākou, he ea hele wale aku (Hal. 78.39), they were flesh, a wind that passes away. Kāʻili ʻia aku ke ea o ʻAberahama (Kin. 25.8), Abraham gave up the ghost; lit., the breath of life was snatched away.
3. vi. To rise, go up, raise, become erect. Cf. aea, eʻea, hōʻea. Kai ea (Kep. 183), rising sea. Ua ea kona poʻo, his head was raised. Ke ea ʻana o ka ʻai, ka iʻa (Kep. 97), the obtaining of poi, fish.. ʻAʻole hoʻi au e ea maluna o koʻu wahi moe (Hal. 132.3), I will not go up into my bed. (PPN eʻa.)
4. vi. To smell. Also ʻea. Cf. maea, māeaea. Ea ʻinoʻino, ea pilau, evil-smelling, rotten-smelling. (Perhaps PEP ea.)